Mary Lyrio


marydauto@yahoo.com.br
marydtlyrio@gmail.com

COMMENTS

ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਟਿਊਟੀ

ਰਵਿੰਦਰ 11/10/2018
ਹੈਲੋ ਮੈਰੀ, ਜਰਮਨ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਤੂ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਹੋ.
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ. ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਕ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ.
ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ.